פגיעה מיותרת

מלי רון • כניסות

דובי שכן יקר .  כן זה כואב כשצריך לעלות על הקרקע עם שופלים כבדים אך כשנעשית הרחבת 

ישוב אין ברירה. האם גם במקרה של הריאה הירוקה דרומית לרפת, אין ברירה ???

כן לא אכחיש שהאזור סמוך לביתי , זה כואב ,אך לא פחות כואבת הריסת הריאה הירוקה והצרה

במרכז הישוב ששופעת עצים ומרבדי פרחים בעונות השונות , טבע נטו לרווחת התושבים .

זאת בזמן שיש שתי חלופות שפחות פוגעות : האחת בהרחבה העתידית והשניה בחממות.

ושוב למה כביש ??? האם אנחנו רוצים אספלט במקום מרבדי הפרחים . במקרה הנוכחי זה

לגמרי מיותר. צמוד דופן זה אומר :דרכי גישה על גבולות המגרשים,כפי שנעשה בנהלל

ובמקומות אחרים .

הודעות בנושא זה