האם יש מי שמפקח?

ישי וקסלר • כניסות

לא נראה שיש פיקוח יעיל על קבלן הפסולת המוצקה בפרט ושאר קבלנים שעובדים בישוב בכלל.
אם זו התוצאה מהיום בחזית מפגש מגרשי פלד/ וקסלר /לב.
נא לא להתבלבל,התמונה היא אחרי שנעשה הפינוי.
מבקש לעדכן בלו"ז מנהל הישוב גם זמן פיקוח על כל נותני שרותים למינהם .

20190514 192508

הודעות בנושא זה