שוק החקלאים שתוכנן ליום שישי מבוטל עקב התחזית הגשומה

שירי רבינוביץ • 6/2/2019 כניסות