גדר בהיקף הישוב

מנהל היישוב • כניסות

שלום לכולם

 

כידוע כמעט כל היקף הישוב מגודר בגדר מרעה שמאפשרת רעייה אופטימלית שמונעת שריפות ושומרת על

היער. גדר זו היא אינטרס של הישוב שתהווה הפרדה.

מסיור שקיימתי בתקופה אחרונה, יש תושבים שמנכסים לעצמם את כל השטח עד הגדר ודוחפים עפר וגזם

אל הגדר וגורמים להריסתה ואי יכולת לשקמה.

 

אני מבקש 

לשמור על הגדר ולא לקרב אליה עודפי חפירה, גזם ופסולת.

מי שכן השליך פסולת זו, לפנותה בהקדם.

 

תודה על שיתוף הפעולה

יהונתן, מנהל הישוב