or ram: החל מיום רביעי הקרוב, ה-1/7/20, שעות הפעילות מתרחבות ...

בריכה • 2/7/2020 כניסות

or ram: החל מיום רביעי הקרוב, ה-1/7/20, שעות הפעילות מתרחבות: בימי ב' עד ה' הבריכה פתוחה בין 6 בבוקר ל-13:00 בימי א' עד ה' בין 16:00 ל-20:00. בין השעות 19:00 ל-20:00 מיועד חלק מהבריכה לשחיינים. בין השעות 15:00 - 16:30 חלק מהבריכה משמש ללימוד שחיה. בימי רביעי ב-20:00- כדורמים. כולם מוזמנים. רחצה לילית: ימי שלישי בין 20:00 ל-22:00

נהלי בריכה:

רוצים להזכיר כי הכניסה לבריכה היא לאחר מקלחת (במלתחות או במקלחת החיצונית)

בעלי או בעלות שיער ארוך מתבקשים לחבוש כובע שחיה או לכל הפחות לאסוף את השיער. רכשנו עבורכם כובעים. ניתן לקבל אצל המציל 

כלבים- אנא השאירו בבית. כלבים שיגיעו ייקשרו מחוץ לבריכה.

בנוסף, אנא הימנעו מהכנסת כלי זכוכית לשטח הבריכה. הדבר אסור ומסוכן.

הכניסה לבריכה מחוץ לשעות הפתיחה אסורה ומסוכנת.

עישון: הכשרנו פינה בצד המזרחי (גן השעשועים לשעבר) אנא הימנעו מעישון בשאר שטחי הבריכה

קורונה: בשל הקורונה לא תותר כניסת אורחים כלל. מזכירים שיש למלא את הצהרת הבריאות בכניסה, ולהימנע מהכנסת מתנפחים מכל סוג שהוא למעט גלגלים קטנים ושרוולי מצוף.

תודה ועדת בריכה