בחירת שם לבית הקפה

לימור שגב • כניסות

ששה ימים
ששים שמות
ביום ששי

הששי לתשיעי
יהיו תוצאות
ונדע -
איך יקראו לבית הקפה
היכנסו ותצביעו פה:

https://forms.gle/fLroMBeR6ShQgw5s8