ועדת קרוונים - קרוון לאיכלוס

הודעות מיידיות • 21/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס בקשה לקרוואן

החלטת ועד שכירות קרוונים 19-03-2017 - פרסום לציבור (1) (1)

שלום לכולם

 

ועדת קרוונים מבקשת להודיע כי ב 15 לאוגוסט יתאפשר אכלוס של קרוון בשכונת הקרוונים.

המעוניינים מתבקשים למלא את טופס הבקשה המצורף. מחירי השכירות והקו המנחה לאכלוס הקרוונים מופיעים בהחלטת הועד המצורפת.

סדר העדיפות לבחירה יהיה לפי העקרונות הבאים:

1.     בני היישוב שישי להם משפחה עם ילדים במערכת החינוך באלון הגליל

2.     בני היישוב שיש להם משפחה עם ילדים

3.     בני היישוב ללא ילדים

יידונו גם מקרים מיוחדים.

במידה ויהיו מספר מבקשים באותה רמת עדיפות תתקיים ביניהם הגרלה.

המועד האחרון להגשת הבקשה הינו ה 1 לאוגוסט. ההחלטה תתקבל לא יאוחר מה 3 לאוגוסט.

 

בברכה

ועדת קרוונים