עדכון קורונה

הודעות מיידיות • 12/9/2021 כניסות

עדכון לחיובי לקורונה

*היום בישוב יש 3 מאומתים לקורונה ו 9 מבודדים*.

*עומר אלון* נמצא חיובי לקורונה.

• ללא סימפטומים

• הבדיקה החיובית מיום חמישי 09.09.2021, התוצאות התקבלו ביום שישי 10.09.21

• כל מי שהיה במגע הדוק ב 4 ימים האחרונים מתבקש להיכנס לבידוד.

*איתמר אבוחצירא* נמצא חיובי לקורונה.

• ללא סימפטומים

• הבדיקה החיובית מיום שלישי 07.09.2021, התוצאות התקבלו ביום רביעי 08.09.21

• כל מי שהיה במגע הדוק ב 4 ימים האחרונים מתבקש להיכנס לבידוד.

*ליהי אבוחצירא* נמצאה חיובית לקורונה.

• עם סימפטומים

• הבדיקה החיובית מיום שלישי 05.09.2021, התוצאות התקבלו ביום רביעי 06.09.21

• כל מי שהיה במגע הדוק ב 7 ימים האחרונים מתבקש להיכנס לבידוד.

דיווחים

כל מי שנמצא חיובי (מאומת) לקורונה למלא את הטופס בלינק

https://forms.gle/8BR4C6Nu7gtgNRw58

כל מי שנכנס לבידוד למלא את הטופס בלינק

https://forms.gle/wj3RdAQhMcrWMSKb6

שיתוף פעולה מצד כל התושבים, חשובה למניעת נדבקים מיותרים.

שבת שלום

צוות צח"י ויהונתן, מנהל הישוב