עייפים הילדים

נעם בן צבי • כניסות

אבו מויס בכיסא שמכיע כל יום לרמבם מגנין  לדיאליזה וכנראה מחכה לשווא להשתלה ואיתו יאמן שכבר הושתל בתרומת אימו-כלייה.

הם התורנים בקבלת תרומותיכם

תודה

יאמן וצעצועיםמושתל ומטופל כליות