ביטחון

טלפונים:

  • רב''ש- אלון לויטה : 04-6020820

054-5504238

מירס - 057-7829457

  • מוקד המוא''ז עמק יזרעאל :04-6520100
  • משטרה : 100