ביגוד ועזרה

נעם בן צבי • כניסות

שקית ראשונה מהישוב הועברה היום ל רים -תושבת תל זעתר ,חולה קשה בסרטן עור.

תודה בשמה .

תרומת ביגוד לפלשתינים