האם יש תקלה בהוט בכל היישוב?

שירה רגב • כניסות

האם יש תקלה בהוט בכל היישוב?