אפליקציה יישובית

דן שפרי • 29/5/2018 כניסות

יש לחצני מצוקה באפליקציה? אם כן, הם זמינים למי שאין לו טלגרף?

האם האפליקציה משרתת את צוותי החירום?

אם כן, למי שאין לו טלגרף לא יוכל להיות חבר בצוות חירום?

הודעות בנושא זה