למסירה במיידי

עדית שגב • כניסות

מדיח כלים חצי 45/60/85 של סימנס
לא צעיר אבל שמור ועובד
חייבת לפנותו עוד היום.
מי רוצה?

1562681211510644446415966765114515626812325033047140569364240649