עוד מעט שנה חדשה קחו את הסכום התוספת לשבועיים והוסיפו אותה לתשלום על הבריכה לשנה הבאה ולגביה תעשו שקולים חדשים של זמנים ותשלומים חודשיים כפ

שחם נירה וגבי • 8/9/2018 כניסות

עוד