השכרת בית בקיץ

גדי אלסר • כניסות

אנחנו יוצאים לחו״ל ומציעים את ביתנו להשכרה מ 25 ליולי עד 30 באוגוסט.
עדיפות תינתן להשכרה למרבית התקופה.
פרטים בטלפונים:
דליה אלסר. 0502693333
גדי אלסר. 0505246004