שלטים

דביר גרינברג • 2/11/2018 כניסות

נעם ידידי, אני רואה שאתה חוזר לעצמך וזה משמח.
היה צוות. היה תהליך. היה סקר. היה שלט שהוצב 3 חודשים לפני כל השאר לקבלת הערות ובחינתן.
התוצאות הסופיות תמיד יעוררו ביקורת אצל חלק, שבחים אצל אחרים ואדישות אצל הרוב.
תצטרף לועדה ותוביל דברים. ביקורת בדיעבד זה חכמה קטנה.

הודעות בנושא זה