בינוי באלון הגליל

בני זית • כניסות

אנחנו קצת מתבלבלים. בראייה כוללת על כל תא השטח שבתחום הקו הכחול של אלון הגליל- למעט מוקדים קטנים כמו עץ אלון בן מאות שנים(נדיר) או מחשוף סלע יחודי וכו, אין הבדל מבחינה הפגיעה בטבע בין בינוי שם או פה כשמדברים על שכונה או רחוב. מאז 1980 נוספו מאות אלונים שעד אז היו מדוכאים כליל.רובם בשלוחה ממרכז הישוב לכעביה. עצים אלו מגיעים כיום בחלקם לגובה של כ5 מטר עם קוטר גזע של 4 צול.הדבר העיקרי בשמירה על הטבע הוא במינימום פגיעה ושינוי הטופוגרפיה הקיימת.קרי- מינימום קירות תמך גבוהים ו"מחצבות".הסיבה העיקרית להצעת האגודה החקלאית( הרחבת הנחלות החקלאיות ל2.5 דונם)המקורית באזור החממות היתה - מינימום פגיעה בטבע.כשסברנו שהמרחק ממרכז הישוב בטל בשישים לעומת היתרונות. הועד הקהילתי דאז לא אהב את הצעתנו וכתוצאה מכך אנחנו נמצאים היום עם החלופה המוצעת בצמוד לצד החיצוני של רחוב החקלאים.שגם בה יש הגיון תכנוני ורציפות ואי פגיעה משמעותית טופוגרפית אולם עם חיסול עצי אלון שאינם יפים יותר או פחות מכל מאות האלונים שהושמדו מאז הקמת הישוב כתוצאה מהתרחבותו.

הודעות בנושא זה