ועוד לעניני פינוי פסולת

וקסלר ישי • 4/11/2018 כניסות

לא זו העת לחרוץ את דינה של שיטה לשבט או לחסד בטרם נתמלאו שלוש התנאים .
א.קיום רצון להצלחה בקרב תושבי הישוב.
ב.מידע אמין ונהיר לכל.
ג.אכיפה יעילה.
לגבי סעיף א, אין ספק שבאלון הגליל רובם ככולם אנשים רגישים ומחשיבים מאוד את חזות הישוב ואיכות החיים שבו.
יוצא מהכלל הוא ההתיר שיש לכלבים לזהם כל פינת מדרכה פנויה.
כלומר,סעיף א מתקיים.
לגבי ב' ,מידע אמין ונהיר- חשוב שמידע בדבר מועדי איסוף הפסולת לסוגיה יפורסם בכל אמצעי פרסום פנים ישובי (לוח מודעות,פתק בדואר, sms...) באופן זה כל תושב ידע מתי נאספת הפסולת. קביעת מועדים קשיחים תתרום לכך רבות .
סעיף האכיפה-בהינתן שאלף ובית מתקיימים הרי שהוא מתייתר ,אולם טוב שיהיה ויעשה בו שמוש מושכל כלפי החריגים .
לשם כך רצוי שמזכיר הישוב יבצע אחת ליום סיור בכל הרחובות ויזהה הצורך והחריגים.