התנגדות להארכת משך כהונת הועד

אהובה כהנר • כניסות

אני מצטרפת לקולות המתנגדים להארכת כהונת הועד ומצדדת בנימוקים שנכתבו על ידי רונן, מורן ובני.  מסורת של 38 שנים לא התקבעה סתם כך ואורך הקדנצייה לכהונה בועד, הותאמה לרוב המתנדבים.

גם אם בתקנון כתוב אחרת – הזמן והניסיון מוכיחים שאין לשנות מהנוהג המקובל.

תושבי אלון הגליל, כולם, קוטפים את הפירות מהעצים שהועדים השונים נוטעים. המזכיר הוא שאמון על ביצוע ההחלטות ועל שמירת הרצף של החלטות הועדים.

גם אם חלק מהתהליכים נפסקים או עוברים שינויים, זהו סימן לכך שדווקא יותר אנשים העוסקים במלאכה, מכוונים את היישוב לכיוונים מגוונים, המאפיינים מגוון של דיעות.

בנוסף לטיעונים שהועלו אני רוצה לציין שהצעה הארכת כהונת הועד, הועלתה גם בקדנציה הקודמת של הועד וזכתה להתנגדות של רוב חברי הועד.