חיסון כלבים וחתולים - היום !

הודעות מיידיות • כניסות

 

בוקר טוב !

 

להזכירכם היום יתקיים חיסון כלבים וחתולים בין השעות 15.30-16.30

בחדר הצמוד לתיבות הדואר.

 

תשלום החיסון דרך אתר המועצה בלבד !

 

יום קריר

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965