למסירה מקרר

נויהאוז ארנה דורון • כניסות

למסירה מקרר (כ-500 קוב) עובד מעולה ,
ארנה - 0506516122

הודעות בנושא זה