למסירה מקרר

נויהאוז ארנה דורון • 11/9/2018 כניסות

למסירה מקרר (כ-500 קוב) עובד מעולה ,
ארנה - 0506516122

הודעות בנושא זה