אבד כלב

זית ארנה ובני אורנה בני • 10/8/2018 כניסות

הבוקר בטיול בוקר נעלם הכלב של כפיר השוכר שלנו העונה לשם בודהה.מי שראה מתבקש להתקשר לכפיר 0526792924

תמונה בודה