פסולת בהרחבה - מקרר

מנהל היישוב • 10/2/2019 כניסות

לתושבי ההרחבה שלום

מי הניח את המקרר שליד חדר החשמל (טרנספורמטור)?

מצורפת תמונה.

המקרר במקומו מסוכן מחשש שילדים יכנסו וינעלו בפנים.

אבקש, למי שזה שייך שיחזור אלי ישירות 052-8699410 שאוכל לעזור בפינוי (במידה וצריך)

תודה, יהונתן מנהל הישוב

מקרר בחדר טרנספורמטור - הרחבה