ועדות ועדות ועדות - התנדבות התנדבות התנדבות

מנהל היישוב • כניסות

שלום לכולם

ההרשמה בעיצומה וסחף המתנדבים מחמם את הלב 

אז מה נישאר פתוח (בנתיים) אז כדאי למהר ולהתנדב.

- ועדת ביטחון - נמכר

- ועדת נוער - נמכר

- ועדת תרבות  

יו"רית שרון רם. חברים : קובי שפירא, הדס נעים - נשארו 2/3 מקומות אחרונים 

- ועדת חינוך  
נבחרו מטעם ההורים - איילת שפיגלר ויעל אלסר

דרושים - 2 חברים נוספים ויו"ר/ית שאין להם ילדים במערכת.

 

כפי שאתם רואים

ההצע קטן ויש הרבה מתנדבים על כל תפקיד 

אז בוא להתנדב לאחת הוועדות ולהשתתף בעשיה הקהילתית, חברתית ותרבותית.

 

ניתן  לפנות במייל או בנייד ל: אילנה עמיאל, אופיר אלסר 

 

תודה לכולם על רוח ההתנדבות

ועדת מינוים ומנהל הישוב