חוג קרמיקה לילדים

תמר פלג • 2/10/2018 כניסות

תיקון- החוג מתקיים במקלט יצירה ברחוב החקלאים.