הרחבת חקלאים

דביר גרינברג • כניסות

בעבר כשהייתי יו"ר הועד הצעתי לשקול פשרה. הייתה לה התנגדות בשני הצדדים, מה שמעיד שיש לה תכונות של פשרה מוצלחת....

 

הצעתי שהחקלאים יסדירו מול ועד האגודה הקהילתית מספר נושאים שחלקם בעלי אופי כלכלי וחלקם עקרוני, ובתמורה ועד האגודה הקהילתית יסכים למיקום ההרחבה בשטח המקורי שהוצע, באיזור החממות בדרום היישוב.

 

אמרתי לועד החקלאי שהנושא על דעתי בלבד(!) ושאני יודע שיהיו לו מתנגדים, אך שאם הם יאמרו שהם בעד, אנסה לשכנע את ועד האגודה הקהילתית ושאר הגורמים בקהילה. ובכל מקרה, אמרתי שהנושא יובא להחלטת האסיפה(!).

 

זה היה כאמור כשהייתי יו"ר הועד, כעת איני מעורב. נתקלתי כמה פעמים בסירוב מטעם הועד החקלאי ולכן לא ניסיתי לקדם את הנושא מעבר לכך.

 

מהן הפשרות שחשבתי שראוי שהועד החקלאי יעשה? הסדרה של נושאים שממילא נדרשים וראויים גם לולא הייתה הרחבה על השולחן, אך לפני כן לצערי לא היתה אוזן קשבת להסדירם. את רשימת הנושאים תוכלו למצוא בפוסט הבא.

 

ההתנגדות למיקום הרחבת החקלאים בחממות ברורה - שכונה רחוקה עם דרכי גישה ארוכות מייצרת עלות תחזוקה עודפת בעתיד. הסעות ילדים יתארכו. ריחוק המשפחות ממרכז היישוב יעלה דרישות נוספות עם השנים. תחזוקת הדרכים הארוכות עם האספלט והתאורה תהווה נטל תקציבי. וגם שמירה, פינוי אשפה ופסולת, וכו'. האם זה סוף העולם? לא. אבל זה בהחלט בעל משמעות שהופכת את האופציה לבעלת מגרעות מהותיות.

 

לגבי הרחבה ביער מאחורי רחוב החקלאים -  גורמי התכנון התכוונו להשלמת נחלות צמודות דופן, ללא כביש, והשלמת שאר הנחלות באיזור הנגריה למשל. זה פיתרון מצוין ליישוב, אבל אני מבין לחלוטין למה זה פיתרון בעייתי לחקלאים ממספר בחינות.

 

בכל מקרה, סלילת כביש מאחורי החקלאים היא פתרון אחר לגמרי, עם הרס משמעותי מאד של יער טבעי, העמדת שכונה וכביש מול בתים שכלל אינם חלק מהאגודה החקלאית ובכלל פתרון עם הרבה חסרונות.

 

האופציה תחת הבריכה סבירה מאד אם מייצרים שם גם הרחבה חקלאית וגם הרחבה קהילתית. זוהי פשרה גם ליישוב וגם לחקלאים (לדעתי שם צריכה גם להיות ההרחבה הקהילתית הבאה, במקום הריסת היישוב הישן, גם במחיר של עיכוב מסוים). האם זה מיקום אידיאלי? גם לא, עקב הקרבה למבני הציבור.

 

האופציה בחממות כאמור בעייתית ליישוב במספר מישורים, אבל מובן מדוע לחקלאים היא מייצרת פיתרון נוח והגיוני.

 

כפי שכתבו לפני - אין אופציה מצוינת. הכל עניין של פשרות. ועד היישוב קיבל מכולנו את ההגה כדי שיתעמק בשמנו בכל הדקויות והאלטרנטיבות, ויביא את ההצעות הסופיות לאסיפה.