מחסן קטן

פינסקי נעם • 5/6/2018 כניסות

מחפש לשכור מקום במחסן קטן (אפילו 2x2 יספיק), לתקופה ארוכה. אפשרי גם חלק ממחסן גדול.

נעם פינסקי

052-7387871