לקראת בחירת ועד חדש - מאת המוא"ז

הודעות מיידיות • 25/4/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לקראת בחירת ועד חדש

בוקר טוב !

 

ראו את פניית דקלה יוחאי ושי בו דוד בנושא הנדון.

 

שבוע טוב ויום נעים

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965