הרחבת חקלאים

איתי קרין • 20/12/2018 כניסות

תושבים יקרים,

ביום שלישי 18.12.2018 התקיים דיון בחלופות למיקום הרחבת החקלאים. בפגישה השתתפו: ועד הישוב, הועד החקלאי, המתכננים איציק פרוינד מטעם החקלאים, ודניאל כהנא מתכנן הישוב, ומהנדס המועצה דובי וינגרטן.

בישיבה הוצגו שלש חלופות שהכינו החקלאים ועוד ארבע חלופות שהוכנו על ידי דניאל כהנא, מתכנן הישוב.

לאחר דיון פתוח הוצע להתמקד בשתי חלופות שעל דעת כלל הנוכחים הן טובות ויכולות להיות בסיס טוב לתכנון מפורט. אחת שהוצגה על ידי החקלאים ואחת שהוצגה על ידי ועד הישוב.

הוחלט כי המתכננים יעבדו את שתי החלופות ויחד עם מהנדס המועצה ייגשו לבצע ברור מקדמי אצל מהנדסת הועדה המקומית יזרעאלים, ולאחר מכן אצל המתכננים בוועדה המחוזית. לאחר שנלמד מהי המלצתם המקצועית של גופי התכנון נתקדם עם החלופה המומלצת.

נראה שהתהליך המשמעותי והחשוב יוביל לגיבוש חלופה מוסכמת וטובה לכלל תושבי אלון הגליל.

בברכה,

ועד הישוב וועד החקלאים

הודעות בנושא זה