פגיעה מיותרת

מלי רון • כניסות

רוני יקר

לפי דבריך הגורמים המקצועיים כבר גיבשו החלטה כי המיקום של המגרשים לחקלאים יהיה מאחורי בתי החקלאים. לעומת זאת מזכיר היישוב הבהיר בדבריו בצורה ברורה וחד משמעית ששני הוועדים  (ועד החקלאים וועד היישוב) ישבו יחד על 7 חלופות ולאחר שחלקם נפסלו הם החליטו יחד על הגשת שתי חלופות מוסכמות  (בין היקב לבריכה, מאחורי בתי החקלאים ) שיוגשו ליזרעאלים ולגורמי המועצה אשר יבחנו את שתי החלופות מבחינה מקצועית ויקבלו החלטה לגבי החלופה הטובה יותר. יתרה מכך, באם דבריך מדויקים הרי החלופה בין היקב לבריכה הכוללת מעבר להרחבה העתידית גם את המיקום של מגרשי החקלאים , מהווה פיקציה בלבד ולמעשה אין בה כל צורך.  זאת אומרת שלמעשה אין כלל שתי חלופות אלא רק אחת שכבר מוסכמת מראש ואני מאד מקווה שלא כך מתנהלים הדברים ביישוב שלנו.

שבת שלום

מלי

הודעות בנושא זה