כליל החורש בין חיון ואורן - המשך

ניר הר • 14/12/2018 כניסות

העץ הזה אכן עבר גיזום גס ולא מקצועי. מתבצע עכשיו גיזום באלון הגליל שרובו נראה סביר, ולא ברור למה בעץ הזה נעשה קיטום (גירדום) של ענפים ראשיים (ראו תמונה)

במבט על ערימת הגזם שהונחה ממול  יתכן שהיו מספר ענפי משנה יבשים בקצותיהם. חתכי הענפים שהוסרו נראים חיוניים ללא יובש או כרסום. הדרך לטפל במצב כזה לפי הנחיות אגף הנדסת הצומח במשרד החקלאות, וכפי שנלמד בקורס "גוזם מומחה", היא גיזום של ענפים משניים בהיקף העץ. וגם אם נדרשת הפחתת נוף, הגיזום נעשה בהיקף העץ בדרך של "הסחה" (גיזום ענף כך שנשאר אחריו ענף מסתעף לכיוון יותר אופקי). בדרך זו, מוסרים ענפים פגועים, הנוף מדולל אבל אין פגיעה בנוף הכללי של העץ.

לא מדויקת ההערה שעצי כליל החורש ביישוב חולים. בעצים הצעירים הייתה בעייה של זחלים נוברי גזע, ותופעה זו כבר אינה משמעותית בעצים הבוגרים. ישנם כלילים עם התייבשות ענפים, כנראה עקב מחסור במים (למשל, בין הכיכר בכניסה והגנים). גירדום לצורך התחדשות הוא טיפול שנשלל כמעט באופן מוחלט בהנחיות מקצועיות. לאחר טיפול כזה גדלים ענפים אנכיים חלשים (המכונים "ענפי מים") שאינם רצויים.

חשוב שגנן ו\או מפקח גינון שנבחר כאן לבצע גיזומים, יהיה בעל תעודת "גוזם מומחה" ויסביר מראש את אופן התייחסותו לביצוע העבודה. כך נבטיח את החזות העצית של היישוב ולא ייפגעו עצים מסויימים החשובים לשכנים ולכל מי שעובר ביישוב.

20181214 103713כליל החורש חיון אג 2א

הודעות בנושא זה