מחר יום ה', מתקיים טיאוט

מזכירות • 30/5/2018 כניסות

בעלי המכוניות החונים ברחובות 

מתבקשים לפנות את מכוניותיהם 

החל מ-09.00 בבוקר.