דף מידע לציבור לקראת האסיפה הקרוב ביום ג' 16.4.19 / איתי קרין

הודעות מיידיות • כניסות

 

דף מידע לציבור לקראת האסיפה הקרוב ביום ג' 16.4.19 / איתי קרין

דף מידע לציבור לקראת אסיפה

תושבים יקרים

ביום ג' 16.04.2019 תתקיים אסיפת תושבים במועדון.

על הפרק:

1. הצגת תכניות פיתוח ובניה ביישוב בטווח הקצר הבינוני והארוך, המבוססות על תכניות קיימות, המשכיות וחשיבה על מבנה היישוב בעתיד. הוועד רואה עצמו חלק בשרשרת של וועדים וגורמי תכנון שפיתחו וקידמו את תכנית הפיתוח של הישוב. בהתאם לכך קיימת חשיבות להמשיך ולקדם את התהליכים שנעשו במהלך השנים ולאפשר המשך פיתוח והגדלה של הישוב.

עיקרי ההצגה:

·        תכניות מבנה קהילה סופיות עם השינויים שבוצעו לאחר הערות הציבור באסיפה הקודמת ותהליך עיצוב פנים.

·        השלמת תכנית הרחבה (מרכז יישוב ישן).

·        תב"ע לתכנית חקלאים + השלמת 350 יחידות לגודל סופי.

·        היגוי דמוגרפי וחשיבה ארוכת טווח לתב"ע עתידי.

·        השפעות התהליכים ותכניות צד נלוות.

·        תכניות נוספות.

2. בית העלמין - ערעור על החלטת האסיפה מאוקטובר 2017 לגבי קבורה בקומות. לאחר בדיקה מעמיקה של נושא הקבורה בקומות המליצה וועדת בית העלמין לשנות את ההחלטה. קבורה בקומות מחייבת תהליך הכנה יקר מאוד של כל חלקה בעלות של קרוב ל 15,000 ש"ח. עלות בה הישוב אינו יכול לעמוד. הנושא יובא להצבעה לאחר האסיפה.

 

הציבור מוזמן לשמוע ולהשמיע!

 

בברכה

וועד היישוב