נושאים להסדרה בין האגודה החקלאית לאגודה הקהילתית

דביר גרינברג • כניסות

בהמשך לפוסט הקודם.

 

1. החקלאים גובים היום מהיישוב 52800 ש"ח בשנה (4400 שח לחודש) בתמורה לניהול המים שהם בעלי הרישיון מהמדינה לספקם. ראוי להוריד זאת לסכום סמלי בלבד (ובמקביל להעביר לאחריות המזכיר את נטל הטיפול מול התושבים בכל הקשור לנושאי מים), מתוך ראיה שהמים אינם עסק מניב לאגודה החקלאית על גב הקהילה.

 

2. ביטול חלוקת ההכנסות מהשכרת המבנים ביישוב הישן (כיום האגודות מתחלקות חצי-חצי בתקבולים בסך 40-50 אלף בשנה) מתוך ראיה שכל הרחבה הביאה עימה נדוניה וזוהי הנדוניה של 40 ומשהו המשפחות הגרות ב-23 המשקים החקלאיים, שבהסכמה הדדית לא שילמו הון אגודה ביום הקמת האגודה.

 

3. הזמנת נציג של ועד הקהילה לכל אסיפה של חברי האגודה החקלאית - מתוך מטרה לשמור על שקיפות ולמנוע הישנות "הפתעות" כמו תכנון הרחבת החקלאים ללא תיאום ושיתוף. לחקלאים יש נציג משוריין בועד היישוב, אבל לחברי האגודה הקהילתית אין מושג מה מתרחש באגודה החקלאית. ראוי שרמת השקיפות תהיה הדדית.

 

4. הגשת תכנון מעודכן לשכונה המוצעת בחממות, באופן שיביא לידי ביטוי את ההצהרה שניתנה בע"פ שהשכונה תוכל לשמש בעתיד ראש גשר להתפתחות עתידית של היישוב.

 

5. חתימת הסכמים עם היישוב בהן כל בעל נחלה מתחייב אישית שבמידה ויפצל אותה, יתנה את המכירה בחתימת הרוכש על הסכמים מול היישוב (למנוע מצב בעייתי שיגורו ביישוב משפחות שאינן חברות באגודה).

 

6. תשלום הון אגודה עבור המשפחה שתגור בבית השלישי, גם בטרם פוצל המגרש מהנחלה. לא סביר שיצטרפו ליישוב משפחות חדשות ויעשו שימוש במבני הציבור ללא ששולם עבורן הון אגודה כנדרש מכל משתכני ההרחבות.

 

כאמור - אני סבור שמתוך הגינות הדדית בין האגודות, יש להסדיר נושאים אלה גם לולא הייתה הרחבה על הפרק, אבל עובדה שעד היום הבקשה להסדירם לא הצליחה.

הודעות בנושא זה