כי לא נואה כי לא יואה

ישי וקסלר • כניסות

כך אסור שאלון הגליל תיראה במוצ"ש ובכלל.

ויש מצלמות במקום שבנקל ניתן לזהות מי הגורמ/ים.

20190831 213647