רגע לפני שהולכים לקלפיות

שחם נירה וגבי • 28/10/2018 כניסות

 

 רגע לפני שהולכים לקלפיות    -  קראו וחישבו

מקיבעון בתפקיד לשינוי בתפיסות אסטרטגיות

אני לא אחד שכותב להבהיר את  עמדותי  החברתיות אבל הפעם לא התאפקתי ...

לפני מספר שנים, פניתי ביוזמתי לאייל בצר ראש המועצה האיזורית שלנו יחד עם דני עייק שהיה אז גזבר המועצה. פנינו בהצעה להכין תוכנית אב אסטרטגית לממשק המים הכוללני של מרחב עמק יזרעאל, הצענו לעבו ללא שכר פשוט בהתנדבות, למען האזור שלנו.

פנינו והצגנו את יעדי התוכנית שעמדו מול עיני;

1.   צמצום מספר המט"שים  - מתקני טיהור שפכים. להפחתת המטרדים הסביבתיים- כיום פועלים ברחבי העמק

      כ- 20 מט"שים בגדלים ובשיטות טיהור שונות.

2.   שידרוג איכות הטיפול במט"שים לשימושים חקלאיים ללא מיגבלות.

3.   ביסוס החקלאות על קולחים משודרגים, תוך שיחרור מעיינות לזרימה חופשית בנחלים לשיקום הסביבה האקולוגית

      הטבעית, וכתוצר נילווה יביא ליצירת אתרי טבע פעילים לתושבי העמק מעיינות, נחלים ובריכות.

4.   שיקום נחלים בראייה רחבה (ניקןז, אקולוגיה וסביבה).

 

מטרת התוכנית הינה לגבש את היעדים השונים ולהנחות את הגופים הממסדיים השונים העוסקים בתחום לקבלת אישורים.

לתדהמתי ולתדהמתנו תשובת ראש המועצה הייתה שלילית - ותגובתו הייתה שאין לנו צורך בתוכנית מסוג זה.

כאן אולי המקום לציין כי אני עוסק בתחום כבר כ-50 שנה, בתכנון מערכות אזוריות וארציות כולל עם שכנינו ובחו"ל.

נסיוני הצטבר בחברת תה"ל במקורות - מהנדס ראשי ויעוץ לנציבי מים שונים כיום אני משמש כיועץ אסטרטגי לראש הרשות.

 

לפני כחודשיים , קבלתי טלפון מאייל בצר שבו התבקשתי לדון מחדש בהצעתי מהעבר.

מצטער שעלי לומר זאת אבל ראיתי בזה נסיון להביא את הנושא למצע הבחירות לצורכי פרסום ולא בגישה מיקצועית.

 

לעומת זאת יזמתי פגישה עם לימור רגב והצגתי לפניה את הצעתי  להפעלת התוכנית, היא גילתה גישה חיובית ורשמה

לפניה לקדם את הנושא עם כניסתה לתפקיד.

מסקנותי -  כדי להפרד מסטיגנציות מחשבתיות יש לתת אפשרות  לאנשים צעירים לשנות קוי מדיניות בתחומים שונים.

להזרים דם חדש למערכות ולגרום לשינויים מה עוד שאלה שינויים שיביאו  תועלת  לעמק ולתושביו, וחבל שלא הוכנסו

להפעלה כבר לפני שנים...

זו גם דעתי לגבי תחומים במשק המים אולם לצערי אינו מתממש משום העדר אנשי מקצוע צעירים בתחום.

                                                                                                            גבי שחם

הודעות בנושא זה