פרוטוקול אסיפת יישוב מתאריך 6.08.2019

מנהל היישוב • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה 6.8

שלום לכולם

 

בתאריך 6.8.19 התקיימה אסיפת ישוב בנושא הערכת כהונת ועד האגודה

בכדי לסנכרן בין שני הועדים (ועד האגודה והועד המקומי) ובכדי ליצור רצף ניהולי נכון.

 

הועד הציג את הצעתו :

כל ועד יכהן 2.5 שנים. בסיום תקופה זו תתקיים חפיפה של ארבעה מפגשים עם הועד החדש לחפיפה מיטבית ושמירת הידע.

 

הצעה זו אושרה על ידי האסיפה , מצ"ב פרוטוקול.

 

בברכה,

יהונתן, מנהל הישוב.