רגע לפני ...... קהילה

יואב ווייד • 13/3/2019 כניסות

הייתי גם מעלה לדיון ולבחינה מחדש של הטמעת כ- 150מ״ר ( אם אני זוכר נכון) במבנה הקהילתי החדש והיקר של מזכירות, ארכיון ושאר פונקציות ששובצו במבנה, אשר לדעתי מאכלסות את המבנה לשעות בודדות ואינם דורשות ביקורים או פעולות קהילתיות רבות. היום במקרה המזכירות נמצאת במתחם ״ החם״ אך ברור שלא המזכירות ( בלי לפגוע כמובן בחשיבות תפקידה!!) היא המביאה את הפעילויות הקהילתיות המבורכות המתקיימות שם.
יואב ווייד

הודעות בנושא זה