תשובה למלי

רוני פיזם • כניסות

כתבת הכל במדויק. היו שתי חלופות שהוגשו לתהליך שנקרא פר רולינג .הוסכם על ידי שני הוועדים וועדת התכנון שהבחירה תועבר לועדה המקומית והמחוזית. גופי התכנון העדיפו את החלופה שהציג פרוינד ,המתכנן של החקלאים. זה הכל. מה שהוספתי זה רק קצת חומר רקע על העמדות של המנהל ושל מהנדס המועצה.
מלי ,אנחנו ישוב קהילתי ומנסים להגיע להסכמות ברוח טובה. התהליך עם החקלאים התחיל בחשדנות ובכעסים והסתיים בהסכמה ובחיוך. יש לזה ערך רב מאד
שבת שלום רוני

הודעות בנושא זה