הפוסט שדלחתי בעניין המחאה

עדית שגב • כניסות

תיקון טעות בכותב הפוסט -
אם אתן מעבירות / רים בבקשה תקנו בחתימה למטה ל-
עדיאל בר שלום, נוה עמיאל