האתר עובד

אלעד • 10/6/2018 כניסות

השבוע מעכו לי את דלת המכונית

פרסמתי תמונה באתר הישוב, וכבר למחרת התקשרו, התנצלו  והסבירו.

אני שמח שאנחנו בחברה אשר אנשים לוקחים  אחריות