במקום לזרוק

נעם בן צבי • כניסות

אלו שיש להם ומוכנים לתת למשפחות פלשתיניות נזקקות

בגדים ונעליים שאצלכם בדרך לפח/למיחזור יתקבלו בשמחה. וכל דבר קטן ושימושי אחר.

רק להודיע ואני בא לקחת

(זו לא תמיכה בעמדות הפלשתיניות -זו עזרה לאנשים )

תודה

האחיות עמרורעד 10.1האחיות לבית סאמאר