פגיעה מיותרת בריאה הירוקה מאחורי בתי החקלאים – 3

מלי רון • כניסות

פגיעה מיותרת בריאה הירוקה מאחורי בתי החקלאים – 3

הבהרה - משיחה עם מזכיר היישוב השבוע , הובהר לי כי שתי החלופות (בין היקב לבריכה  ובריאה מאחורי בתי החקלאים) מקובלות ומוסכמות גם על וועד היישוב וגם על וועד החקלאים ואין בכוונת וועד היישוב להתערב לקידום חלופה כלשהי , אלא להשאיר את ההחלטה לגבי החלופה הנבחרת בידי ועדת היזרעאלים.  זאת למרות שניתן לראות בברור כי רק החלופה בין היקב לבריכה נותנת מענה לכל חברי הישוב כולל החקלאים.

בעקבות ההבהרה, מתחדדת עוד יותר השאלה מדוע יש צורך לפגוע גם בריאה הירוקה מאחורי בתי החקלאים .  באם כבר נדרש להגיש שתי חלופות, יש למצוא חלופה נוספת בנוסף לחלופה שבין היקב לבריכה שתיתן מענה שאינו פוגע במי מאנשי היישוב  . לדוגמא : ההצעה הראשונית שהביאו החקלאים למיקום המגרשים בשטח השייך להם באזור החממות שכללה תכניות מפורטות שהם מימנו בעצמם בעלות גבוהה, תוך התחייבות שלהם שכל התשתיות יהיו על חשבונם ונדחתה על ידי הוועד הקודם של היישוב למרות שאינה פוגעת בתושבי היישוב .

ברכה

מלי רון

הודעות בנושא זה