אסיפת ישוב

מנהל היישוב • כניסות

שלום לכולם

ביום ג' 16.04.19 שעה 20:30, תתקיים אסיפת חברים במועדון

סדר יום

א. מבנה קהילה - הצגה סופית של המבנה לקראת היתר בניה.

ב. הרחבת חקלאים - הצגת חלופות.

ג. בית עלמין - הצעה לשינוי החלטה קודמת לקבורה בשני קומות.

הצעת הוועד תדון באסיפה, ותעלה להצבעה בקלפי.

נוכחותכם חשובה

יהונתן, מנהל הישוב