תודות שנשמטו

עמוס צחר • 28/5/2018 כניסות

בעוונותיי נשמטו מסיכום החג שמותיהן של גילי קאופמן, נועה מלאכי 
יובל רז, שקד סלע שסייעו גם הן בסדנאות בבריכה בחג. תודה רבה.

הודעות בנושא זה