פסולת

יואב ווייד • 5/11/2018 כניסות

בהמשך לתגובתך רוני, אוליי נכון לשתף את הציבור היכן מודל איסוף הפסולת מהבתים עובד? כך שנוכל מעט להעמיק ולבחון את הנושא.

 

הודעות בנושא זה