תרומות

נעם • כניסות

תודה מהמקבלים.ביחוד הילד שזכה בטרקטור. ונסע לעבוד בשדות דיר אל בלח

IMG 20190820 071929