תקציב מיוחד להקמת גן שעשועים וכושר באלון הגליל

ועד • 3/9/2018 כניסות

תושבים יקרים,

המועצה בחרה את אלון הגליל להנות מתקציב מיוחד שהעמידה קק"ל להקמת גני שעשועים בארבעה מיישובי המועצה.
התקציב - 350,000 ש"ח
לוח הזמנים - צפוף מאד. הגשת תוכניות מפורטות עד 15.10 השנה וסיום בניה תוך 8 חודשים מרגע האישור.
יו"ר ועדת תכנון ובניה, יו"ר ועדת ספורט והמזכיר הציגו לועד את הנושא לאחר שלמדו אותו ודנו בו בועדות.
הוחלט:
1. מרכז היישוב (בריכה, מגרשי ספורט, מועדון נוער, מבנה הקהילה העתידי) יחוזק בגן שעשועים וספורט לכל הגילאים.
2. המטרה הינה להמשיך ולחזק את מרכז היישוב כמקום הטבעי לכל הילדים והנוער ללכת אליו עצמאית ועם הוריהם, כמקום שהוא ברירת המחדל למצוא בה ילדים והורים אחרים גם אם לא "קבעת" עם אף אחד, כמקום שבו קל וטבעי לעבור מפעילות אחת לאחרת כל ימות השנה, כאבן שואבת עשירה במגוון רחב של פעילויות פנאי עצמאיות ובמסגרת חוגים.
3. הגן החדש ימוקם בצמוד ומדרום מערב למגרש הכדורגל (שבמקומו יקום בשנים הקרובות מבנה הקהילה).
4. המטרה ארוכת הטווח היא להישאר עם מקום מרכזי אחד למתקני שעשועים וכושר. עתיד גן השעשועים הנוכחי לא הוגדר בשלב זה מפאת קוצר הזמן לקבל החלטה מלומדת בנושא. העניין יישאר ללימוד והמלצת הועדות ואישור הועדים העתידיים. חשוב לומר שקק"ל הגדירו את התקציב לגן חדש ולא לשיפור ושיפוץ גן קיים.
5. הועד אישר מסמך עקרונות לתכנון הגן (מצ"ב).
6. הועד הנחה את המזכיר לרכז את התהליך, בשיתוף הועדות, על מנת לעמוד בלוח הזמנים הקצר (45 יום להגשה) באופן איכותי ומלא.

הועדות הרלוונטיות (ספורט + תכנון ובניה) גיבשו צוות שיגדיר את תכולת הגן החדש ועקרונות תכנון נוספים ככל שיידרש למתכנן, ברוח מסמך עקרונות התכנון שאושר ומצורף.

כל תושב שמעונין להצטרף ולהשפיע על תהליך התכנון מוזמן לפנות למזכיר, לאור רם (ספורט) או לצביקה רובינשטיין (תכנון ובניה) והם ידאגו להפנות את הפונה לצוות הגן שהתגבש.

יהונתן דוכן מזכיר היישוב יפרסם לצוות תאריכי מפגש, ינהל את התהליך ואת אנשי המקצוע שהמועצה תעמיד למדידות והתכנון, וידאג להגשת כל המסמכים והתוכניות בלוח הזמנים הקצר, תוך עדכון שוטף של הועד.

מרכז היישוב של 2020 לעומת זה של 2016 יהיה עשיר הרבה יותר ויתן מענה רב-גילאי טוב הרבה יותר. עם מגרש הקט-סל החדש, הסלים המשופצים ורשת הטניס, עם מועדון נוער מסודר פעיל ומצויד, עם מתחם בריכה משופץ ועשיר יותר בציוד ופעילויות, עם רחבת חניה פנויה ונקיה ממטרד כלוב הפסולת ואיזור הגזם, עם מבנה קהילה לחוגים ולארועי תרבות בהפקת היישוב ומטעם המועצה, ועם גן שעשועים וכושר לילדים ונוער בכל הגילאים.

בברכת שנים טובות,
עם הרבה גיבוש רב-גילאי והכרויות חדשות,
עם הרבה ספורט ותרבות,

ועד הישוב, ועדת ספורט, ועדת תכנון ובניה ומזכיר היישוב