אבדה

חני כחולי • כניסות

האבדה שייכת לבחורה מגוש שגב
האם משהו מצא בחניה של הגנים שקית קטנה של טופטן. עם עגילים ועוד קשקושים
תודה